Lindved Sognegårdsforening

Lindved Sognegårdsforening blev stiftet i 1964 kort tid efter, at sognegården blev indviet. Foreningen er en borgerforening, hvis formål det er at styrke det folkelige fællesskab i Lindved-området ved afholdelse af kulturelle arrangementer, fester og underholdning.

Foreningens formål er at styrke det folkelige fællesskab i Lindvedområdet ved afholdelse af kulturelle arrangementer, fester og underholdning, samt at virke som igangsætter for ideer og initiativer, der gør det mere attraktivt at være borger i Lindved.

Sognegårdforeningens bestyrelse udleverer hvert år foreningens program til alle husstande i Lindved.

Foreningens aktiviteter foregår på Lindved Sognegård.

Kontaktoplysninger:
Sognegårdsforeningens formand
Carl Johan Nyborg
Tlf. 61391478
mail: cjnyborg@gmail.com

Lindved Sognegårdsforening og Lindved Sognegård er to selvstændige foreninger, men hvis man er medlem af Lindved Sognegårdsforening, er man samtidig automatisk medlem af Lindved Sognegård.
Desuden udpeger Lindved Sognegårdsforenings bestyrelse et medlem til bestyrelsen for Lindved Sognegård, så de to foreninger på denne måde er nært knyttet til hinanden.
Foreningerne afholder da også generalforsamling samme aften i forlængelse af hinanden.